Firma WRÓBEL I PARTNERZY

Jest kontynuacją wcześniej prowadzonej przeze mnie działalności w zakresie usług architektonicznych. Bogatszy o kolejne doświadczenia zawodowe śmiem twierdzić, że bycie architektem w Polsce to niezwykle trudne wyzwanie, a dla mnie osobiście to misja, powołanie i obowiązek. Uważam, że to właśnie architektów rozliczą przyszłe pokolenia z odpowiedzialności za kształt naszego krajobrazu i stan zastały.

Wykonywany zawód architekt postanowiłem oprzeć o pragmatyzm w planowaniu oraz konsekwencję w realizacji wcześniej zaplanowanych działań, natomiast kreatywność traktuję jako talent nabyty, który niekoniecznie musi być pożądany przez potencjalnych Inwestorów. Determinacja i inteligentna bezkompromisowość pozwala osiągnąć cel zamierzony. Rozpoczynając edukację na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Architektury, posiadałem już wiedzę i praktykę budowlaną z faktu ukończenia pięcioletniego technikum budowlanego w Głogowie.
Z kolei, gdy zdobywałem uprawnienia budowlane, to dysponowałem już bogatym doświadczeniem przy projektowaniu i realizacji wielko kubaturowych zakładów przemysłowych, na terenie całego kraju. Współpraca z zagranicznymi firmami z pewnością wzbogaciła mój „warsztat architekta”.
Pracując z Japończykami nauczyłem się prostoty i harmonii w projektowaniu, natomiast współpracując z Niemcami zrozumiałem, czym jest precyzja, porządek i estetyczna dyscyplina w budownictwie. Jestem przekonany, że uzyskane przeze mnie wykształcenie, a następnie dobra praktyka przyczyniły się do zdobycia nagród i wyróżnień w konkursach architektonicznych, w których uczestniczyłem prowadząc już własną działalność gospodarczą pn. Wróbel Krzysztof Pracownia Projektowa.

Poza podstawowym zawodem wyuczonym postanowiłem rozszerzyć swoje kwalifikacje o wiedzę z zakresu gospodarki nieruchomościami, podyplomowo studiując na Politechnice Wrocławskiej, na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego, na kierunku Gospodarka Nieruchomościami. Zarządzanie - Utrzymanie-Wycena.

Natomiast moje doświadczenie w administracji publicznej, najpierw praca w wydziale inwestycyjnym w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich, a następnie na stanowisku kierownika Wydziału Urbanistyki, Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Wołowie pozwoliły mi spojrzeć na proces budowlany z zupełnie innej strony. Nauczyłem się przede wszystkim realizmu i zrozumienia „klienta w urzędzie”. Uważam, że uczciwa praca w administracji i w samorządzie terytorialnym to trudne doświadczenie, które uświadomiło mi problematykę stosowania przepisów prawa na różnych etapach kształtowania szeroko rozumianej przestrzeni. Dodam, iż w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do poprawienia, podobnie jak w architekturze i urbanistyce. Jak w każdym profesjonalnym działaniu niezbędna jest determinacja i doświadczenie, a jednocześnie sprawdzeni partnerzy reprezentujący różne branże szeroko pojętego budownictwa.

Zapraszam do współpracy.
mgr inż. architekt KRZYSZTOF WRÓBEL